Dom Wypoczynkowy Rusiński - Pensjonat, Bukowina Tatrzańska

D.W. Rusiński - noclegi w górach

Regulamin pobytu

Prosimy z zapoznanie się z obowiązującymi w naszym domu zasadami.
Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.

 1. Osoby nie będące gośćmi DW Rusiński proszone są o opuszczenie domu do godziny 22:00.
 2. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów obowiązuje ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu.
 3. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 7.00 dnia następnego.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 5. Prosimy o zmiane obuwia i korzystanie z szatni.
 6. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
 7. Korzystanie przez dzieci z urządzeń znajdujących się w pokoju zabaw wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów. DW Rusiński nie ponosi odpowiedzialności za wypadki.
 8. Opłatę za cały okres deklarowanego pobytu, należy uregulować jednorazowo w dniu przyjazdu; wpłacony zadatek zostaje zaliczony do ceny usługi.
 9. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. DW Rusiński może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 11. DW Rusiński nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 12. DW Rusiński może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników DW Rusinski albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Domu Wypoczynkowego.
 13. Na terenie obiektu zwierzęta nie są akceptowane.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu.